Інформація із баз практик

Фотозвіт педагогічної (виробничої) практики Педагогічного ф-ту 2020 р.

ЗАХИСТ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Професійне становлення майбутнього педагога забезпечується крізь призму практичної підготовки, у тому числі виробничої практики в початковій школі. Впродовж 6 тижнів 136 студентів 4 курсу спеціальності «Початкова освіта» педагогічного факультету проходили практику у 15 школах міста Івано-Франківська.

Педагогічна практика створила реальні можливості для формування у студентів готовності до організації навчально-виховної роботи з молодшими школярами, потреби здобувати і застосовувати нові теоретичні і методичні знання й одночасно засвоювати передовий педагогічний досвід вчителів.

15 травня на Педагогічному факультеті відбувся захист матеріалів виробничої педагогічної практики, на якому були присутні: Марія Оліяр – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти; Оксана Цюняк – факультетський керівник практики, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти; Марія Копчук-Кашецька – кандидат педагогічних наук, Лідія Плетеницька – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик та технологій початкової освіти; Ліліана Хімчук – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових технологій початкової освіти.

Розпочався захід вітальним словом завідувача кафедри педагогіки початкової освіти Марії Оліяр, яка наголосили на важливості виробничої педагогічної практики у професійній підготовці майбутніх педагогів, що водночас є і часом для самовиявлення, і першим кар’єрним кроком у майбутньому професійному становленні.

Випускники приємно вразили цікавими доповідями, креативними фото-звітами та мультимедійними презентаціями, показали належний рівень теоретико-методичної підготовленості до реалізації професійних функцій, поділилися враженнями від самостійних педагогічних кроків у шкільній практиці та зазначили, що переконані у правильності вибору своєї майбутньої професії.

На завершенні захисту факультетський керівник практики Оксана Цюняк висловила подяку директорам шкіл, учителям, які безпосередньо працювали із студентами-практикантами, викладачам-методистам та працівникам відділу виробничої педагогічної практики університету.

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ

Виробнича педагогічна (логопедична) практика проходила відповідно до наказу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з 09 квітнядо 05 травня 2018року згідно з графіком у загальноосвітніх комплексах міста Івано-Франківська: ДНЗ № 3 «Бджілка», ДНЗ № 10 «Катруся», ДНЗ №18 «Зернятко», ДНЗ № 28 «Квітка Карпат», ДНЗ № 30 «Ластівка» та в НРЦ.

Майбутні вчителі-логопеди мали можливість ознайомитися з навчально-матеріальною базою закладів освіти, з специфікою роботи вчителів-логопедів, які, маючи значний педагогічний досвід, вміло організовують роботу з дітьми дошкільного віку з порушеннями мовлення; добре володіють методикою проведення корекційних логопедичних занять з дошкільниками на належному науковому і методичному рівні; приділяють належну увагу активізації й розвитку мислення дітей, формуванню мовленнєвих навичок; практикують різні форми проведення занять; вміло організовують логопедичну роботу у закладі.

Під час практики студенти вчилися створювати конспекти відповідно до вади та віку дітей, добирати необхідний наочно-роздатковий та мовленнєний матеріал, підбирати та проводити дидактичні ігри з розвитку мовлення, відпрацьовувати методики проведення занять.

Вихователі дошкільних груп та вчителі-логопеди допомагали студентам у проведенні мовно-рухливих ігор на прогулянці, організації розваг на музичних заняттях.

 

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ  КОЛЕДЖІ ВІДБУЛИСЬ ЗАХИСТИ ПРАКТИК

У період з 20 до 27 грудня 2019 року в Івано-Франківському коледжі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» проходили захисти навчальних та виробничих практик студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 022 Дизайн, 113 Прикладна математика, 242 Туризм

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

 

Спеціальність 013 Початкова освіта

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціальність 113 Прикладна математика

Спеціальність 242 Туризм

Фотозвіт педагогічної (виробничої) практики Педагогічного ф-ту

Фотозвіт факультету фізичного виховання і спорту

Фотозвіт німецького відділення факультету іноземних мов

Відеофотозвіт факультету іноземних мов

Презентація структури організації практики в Івано-Франківському коледжі

Підсумки виробничої практики Початкова освіта, ОР магістр