Про відділ

Відділ виробничої (навчальної) практики є структурним підрозділом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, який працює на потреби всіх структурних підрозділів (інститутів, факультетів, коледжу) університету.

Діяльність Відділу здійснюється відповідно до річних та семестрових планів роботи підрозділів університету, графіків практик, наскрізних програм практик підрозділів Університету, узагальненого графіку практик Університету.

Основними завданнями Відділу є:

  • контроль за організацією та проведенням навчальних, виробничих практик в Університеті;
  • координація діяльності всіх структурних підрозділів у роботі над формуванням наскрізних програм практик за навчальними планами, згідно графіків їх проведення (програми практик із методичними рекомендаціями, посібниками для кожного виду практики);
  • створення банку даних баз практики для кожного підрозділу університету за видами практики;
  • підготовка документів для оплати праці (згідно наказів ректора про практику, за поданими відомостями із баз практики) керівникам-методистам баз практики за їх участь у практиці (методично-практичній підготовці фахівців);
  • відділ бере участь у проведенні конференцій з питань організації та проведення практики, а також у підведенні підсумків результатів практики за участю професорсько-викладацького складу Університету, представників баз практики;
  • здійснює контроль за організацією та проведенням всіх видів практики на базах практики;
  • координує співпрацю з питань практики за схемою: Університет – керівники-методисти за фахом – студент-практикант – база практики (керівники-методисти бази практики).

Працівники відділу виробничої (навчальної) практики

Завідувач відділом

Василишин Ярослава Іванівна

Кабінет 103а

тел. (0342) 59-60-28

zvp@pnu.edu.ua

viddilpr@ukr.net

 

Методист І категорії

Кравчишин Наталія Михайлівна

Кабінет 103а

тел. (0342) 59-60-28

zvp@pnu.edu.ua

viddilpr@ukr.net

 

Методист І категорії

Ткач Тетяна Василівна

Кабінет 103а

тел. (0342) 59-60-28

zvp@pnu.edu.ua

viddilpr@ukr.net